Cechy charakterystyczne ekologicznego stylu życia

Ekologiczny styl życia opiera się na zasadach zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. Obejmują one kupowanie lokalnie, zmniejszanie śladu węglowego i redukcję odpadów. Zrównoważone społeczności używają również zrównoważonych materiałów i metod budowlanych. Należą do nich domy z bali słomy, domy z kolb i domy z worków ziemnych. Wreszcie, zrównoważone społeczności używają naturalnych i organicznych metod ogrodniczych do kształtowania krajobrazu swoich podwórek. Często używają roślin odpornych na suszę i hodują je organicznie, by zmniejszyć zużycie wody.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest wynikiem naszej wspólnej inicjatywy z inwestowanie.org

Wpływ na środowisko

Zmiana naszego stylu życia na ekologiczny może wiele zmienić. Ale zmiana będzie trudna i będzie wiązała się z kosztami. Musimy wziąć odpowiedzialność za wspólne emisje naszego społeczeństwa. Polityka ochrony środowiska musi uwzględniać te koszty. A przedsiębiorstwa muszą zmienić swoje praktyki, aby sprostać tym nowym celom. Zwiększenie naszej wiedzy na temat polityki ochrony środowiska jest jednym ze sposobów na zmianę naszych nawyków. Ale zmiana ta musi być wprowadzona w sposób zrównoważony.

Zanieczyszczenia mogą mieć katastrofalne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Może szkodzić roślinom, zwierzętom i budynkom. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych problemów na świecie, wpływającym nie tylko na ludzi, ale także na rośliny, zwierzęta i budynki. Spalanie paliw kopalnych spowodowało wzrost poziomu dwutlenku węgla w atmosferze o 40% w ciągu ostatnich kilku stuleci, zmieniając klimat. Ponadto, zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów mechanicznych i uprzemysłowionego rolnictwa przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Ludzie stają się inżynierami ekosystemów na niespotykaną dotąd skalę. Stworzyliśmy ogromną ilość zakłóceń i zmieniliśmy żywe systemy w niemal każdym zakątku planety. Efekty te są tak dalece niespotykane, że znajdują się poza ewolucyjnym doświadczeniem większości organizmów. Zrozumienie tych wpływów na środowisko jest naszym największym wyzwaniem.

Idea zwiększenia rentowności dzięki zarządzaniu środowiskiem jest powszechnie atrakcyjna. Na przykład, menedżerowie mogą przeprojektować produkt, aby użyć mniej szkodliwych surowców. Proces ten może prowadzić do bezpośredniego obniżenia kosztów i oszczędności w zapasach. Jednak Walley i Whitehead twierdzą, że ta zielona wizja jest nierealistyczna, ponieważ koszty środowiskowe większości firm rosną. Ponadto kwestionują oni, czy zielona wizja powinna być podstawą strategii środowiskowej.

Niektórzy ekolodzy twierdzą, że regulacje środowiskowe mają niewielki wpływ na konkurencyjność. Niektórzy twierdzą, że mogą one faktycznie poprawić konkurencyjność, ale ten argument nie został poparty badaniami. Inni twierdzą, że regulacje te stwarzają możliwości dla innowacji i wzrostu gospodarczego. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że regulacje mogą mieć długoterminowe koszty, w tym obniżoną produktywność.

Zasady zrównoważonego życia

Zasady zrównoważonego życia są niezbędne, jeśli chcemy żyć bardziej ekologicznie. Musimy dążyć do zużywania jak najmniejszej ilości energii, zmniejszania ilości produkowanych przez nas odpadów i ochrony zasobów naturalnych. Możemy również pozytywnie wpłynąć na nasze środowisko, decydując się na zakup przedmiotów wykonanych ze zrównoważonych materiałów.

Musimy oszczędzać zasoby kupując lokalne produkty, zamiast kupować je w supermarketach, których transport wymaga ogromnych ilości paliw kopalnych. Ponadto musimy oszczędzać wodę, używając wodooszczędnych toalet, pralek i głowic prysznicowych. Możemy również sadzić rośliny odporne na suszę, które potrzebują mniej wody do wzrostu. Ponadto, recykling ścieków i zbieranie wody deszczowej to również skuteczne sposoby na zmniejszenie zużycia wody.

Nasze prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków życia jest podstawowym prawem człowieka. Naszym obowiązkiem jest zachowanie i poprawa stanu naszego środowiska dla przyszłych pokoleń. Nasze zasoby naturalne obejmują powietrze, wodę, ziemię i florę. Aby zachować te zasoby, musimy chronić nasze zasoby odnawialne i zapewnić przyszłym pokoleniom wystarczającą ilość zasobów.

Oprócz tych zasad, musimy stosować praktyki wolne od okrucieństwa i uczciwy handel we wszystkich naszych interakcjach. Musimy również praktykować prawa człowieka i walczyć z systemowym rasizmem. Ruch #BlackLivesMatter ma to na celu. Zasady zrównoważonego życia będą wyglądać inaczej w zależności od kontekstu, ale możemy zmienić nasz świat, wybierając dla siebie najbardziej odpowiedzialny i zrównoważony styl życia. Co więc powinniśmy zrobić, by żyć w sposób zrównoważony?

Uprawianie własnej żywności to świetny sposób na dokonanie zmian w środowisku. Dzięki temu unikniesz kupowania żywności, która przebyła długą drogę i jest pakowana w duże plastikowe pojemniki. Uprawianie własnej żywności oznacza również, że możesz oszczędzić paliwa kopalne i ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Jeśli jesteś początkującym ogrodnikiem, możesz zacząć od kilku ziół na parapecie. Odpady żywnościowe są trzecim co do wielkości czynnikiem przyczyniającym się do emisji dwutlenku węgla.

Słońce odgrywa dużą rolę w cyklach składników odżywczych naszej planety, które są kluczowe dla utrzymania zdrowego ekosystemu. Na przykład, słońce jest niezbędne do fotosyntezy, która napędza cykl węglowy. Słońce przyczynia się również do bioróżnorodności, czyli zróżnicowania gatunków na danym obszarze.

Kupowanie na miejscu

Kupowanie na miejscu jest cechą ekologicznego stylu życia, który pomaga chronić lokalne ziemie i dzikie zwierzęta. Ponadto, wspiera lokalną gospodarkę i pomaga utrzymać lokalnych rolników w biznesie. Kupowanie na miejscu pomaga również zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych. Ponieważ importowane towary zwykle psują się zanim zostaną kupione, lokalne produkty są świeższe i zdrowsze.

Kupowanie lokalnych produktów wspiera również lokalną gospodarkę i siłę roboczą. Utrzymuje lokalnych pracowników na stanowiskach i stwarza możliwości dla innych lokalnych pracowników. Bez lokalnych konsumentów te lokalne firmy nie istniałyby, a pracownicy musieliby szukać pracy gdzie indziej. Kupowanie na miejscu pomaga również zachować wyjątkowość lokalnych miast i miasteczek i nadaje im charakter.

W niedawnym badaniu porównano cechy osób, które kupują lokalną żywność i tych, które tego nie robią. Stwierdzono, że konsumenci żywności lokalnej są bardziej liberalni, oszczędni i bardziej zainteresowani jakością. Kupujący lokalną żywność byli również bardziej krytyczni wobec kupowanych przez siebie produktów. Duży odsetek z nich korzystał również z przepisów kulinarnych i częściej kupował żywność nieprzetworzoną.

Kupowanie lokalnie zmniejsza również food miles, co odnosi się do odległości, jaką pokonuje żywność, aby dotrzeć do Twojej kuchni. Zmniejsza to ślad węglowy, jaki ma importowana żywność i ogranicza emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. Kupowanie lokalnie pozwala również zaoszczędzić na kosztach transportu oraz konieczności pakowania i chłodzenia.

Podczas gdy konsumpcja lokalna jest cechą charakterystyczną ekologicznego stylu życia, jest to również wskaźnik zdrowszego życia. Ostatnie badanie konsumenckie przeprowadzone przez Packaged Facts wykazało, że prawie połowa respondentów była skłonna zapłacić więcej za lokalnie uprawianą żywność. Co więcej, prawie jedna trzecia z nich była skłonna zapłacić za te produkty premię w wysokości do 25 procent. Wyniki te potwierdza szereg innych badań. Na przykład, przegląd 73 publikacji na ten temat wykazał, że konsumenci są skłonni zapłacić więcej za lokalnie produkowaną żywność.

Zmniejszanie swojego śladu węglowego

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego poprzez przyjęcie ekologicznego stylu życia. Na przykład możesz jeździć samochodem lub rowerem zamiast prowadzić samochód. Możesz również upewnić się, że Twój samochód jest regularnie serwisowany, co poprawi przebieg i zmniejszy emisję spalin. Zmniejszając przebieg swojego samochodu o 20 mil tygodniowo, możesz zaoszczędzić ponad tysiąc funtów CO2 i prawie 175 dolarów tygodniowo na samej benzynie.

Jeśli nie możesz uniknąć jazdy samochodem, rozważ skorzystanie z transportu publicznego lub wspólnego użytkowania samochodu. Jeżdżąc na rowerze lub korzystając z transportu publicznego, zminimalizujesz swój ślad węglowy i poprawisz stan swojego zdrowia. Inną opcją jest przejście na dostawcę energii niskoemisyjnej. Przechodząc na energię odnawialną, wspierasz zasoby naturalne i zmniejszasz swój ślad węglowy.

Dla każdej kategorii stylu życia istnieje możliwość obliczenia śladu węglowego. Ślad węglowy stylu życia jest złożeniem bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z konsumpcji gospodarstwa domowego. Obliczenia te nie uwzględniają wydatków rządowych ani inwestycji kapitałowych, które mogą zwiększyć ślad węglowy. W kilku badaniach próbowano zmniejszyć skalę granic zmian klimatycznych do celów per capita, ale te liczby są statyczne i nie uwzględniają stopniowej redukcji emisji dwutlenku węgla do połowy stulecia. Cele te pokrywają się z celami wyznaczonymi przez UNEP 2020.

Oprócz zmiany stylu życia, możesz podjąć kroki w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez zakup bardziej wydajnych produktów, zabieranie własnych toreb na zakupy do sklepu i inne. Te proste kroki pozwolą na znaczne zmniejszenie śladu węglowego. Ostatecznie, powinieneś zrobić tyle, ile możesz, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Zespół z UC Berkeley uważa, że większość ludzi jest skłonna przyjąć ekologiczny styl życia. Kluczem jest określenie, które zmiany stylu życia mają największy wpływ.

Przyjmując ekologiczny styl życia, można znacznie zmniejszyć swój ślad węglowy. Na przykład czteroosobowe gospodarstwo domowe emituje rocznie 83 000 funtów węgla. Ponadto, przeciętna osoba w gospodarstwie domowym emituje dwadzieścia siedemset funtów węgla. Emisje te pochodzą ze wszystkich działań, w tym jazdy samochodem, zużycia energii i odpadów. Nawet małe zmiany mogą zrobić ogromną różnicę.

Leave A Comment