Dlaczego śmieci powinny być segregowane

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ważne jest segregowanie śmieci w gospodarstwach domowych, przeczytaj ten artykuł. Omówimy korzyści i koszty związane z segregowaniem odpadów. Segregowanie śmieci domowych zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i przyczynia się do rozwoju gospodarki narodowej. Pomaga również środowisku, ponieważ może zmniejszyć powierzchnię składowisk.

Segregowanie odpadów w domu

Jako odpowiedzialny obywatel, segregowanie odpadów w domu jest ważną częścią Twojej odpowiedzialności społecznej – te dane są wynikiem pracy redakcji serwisu serumpieknosci.pl. Poprzez właściwe pozbywanie się odpadów pomagasz chronić nasze środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo ludzi wokół ciebie. Jeśli jesteś zaniepokojony ilością odpadów, które generujesz, możesz zacząć od segregacji odpadów, które nadają się do recyklingu lub biodegradacji. Robiąc to, możesz uniknąć przyczyniania się do powstawania składowiska odpadów, a także poprawić jakość powietrza i wody.

Jednym z czynników, które mogą wpływać na praktyki segregacji odpadów w domu, jest wielkość gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe z więcej niż sześcioma członkami częściej segregowały swoje odpady w porównaniu z gospodarstwami domowymi z mniej niż sześcioma członkami. Jednak to samo nie jest prawdą w przypadku gospodarstw domowych z dziećmi. Osbjer i in. (1998) stwierdzili niższy poziom segregacji odpadów w gospodarstwach domowych z czterema lub mniej członkami.

Gdy znasz już rodzaj produkowanych przez siebie odpadów, ich segregacja jest stosunkowo łatwa. Kosz na śmieci znacznie ułatwi to zadanie. Pamiętaj, aby go oznaczyć i umieścić w wyznaczonym pojemniku. W zależności od tego, jaki rodzaj odpadów produkujesz, możesz nawet wstrzymać się z wyrzucaniem niektórych odpadów na kilka tygodni.

Oprócz segregowania odpadów powinieneś zadbać o dokładne wypłukanie szklanych/plastikowych pojemników, aby usunąć z nich resztki jedzenia. W ten sposób pomożesz zmniejszyć ilość wyrzucanych odpadów i przyczynisz się do czystszego powietrza i wody. Segregacja odpadów ułatwi również stosowanie różnych procesów, takich jak kompostowanie i recykling.

Znaczenie

Wraz z rosnącą populacją i wzorcami konsumpcji, rośnie problem z wysypiskami śmieci. Aby rozwiązać ten problem, niezbędna jest segregacja odpadów. Pomaga ona zmniejszyć zagrożenia dla środowiska i zdrowia wynikające z niewłaściwego usuwania odpadów oraz ułatwia recykling. Maksymalizuje również wykorzystanie zasobów. Proces segregacji śmieci polega na oddzieleniu różnych rodzajów odpadów, w tym materiałów ulegających biodegradacji, nieulegających biodegradacji i nadających się do recyklingu.

Do oddzielania materiałów nadających się do recyklingu od odpadów nienadających się do recyklingu stosuje się różne metody. Niektóre z nich są oddzielane ręcznie u źródła, podczas gdy inne są oddzielane mechanicznie w zakładzie odzysku materiałów. Pierwsza metoda wymaga więcej pracy i energii, natomiast druga wiąże się z mniejszymi kosztami i wysiłkiem. Niektóre gminy łączą nawet odpady niepapierowe.

Ważne jest, aby edukować obywateli o znaczeniu segregacji śmieci. Powinno się to rozpocząć na poziomie szkoły. Dzieci muszą się uczyć o przemyśle gospodarki odpadami, kompostowaniu i recyklingu. Szkoły powinny również tworzyć eko-kluby. Organizacje społeczne i politycy również powinni być uświadomieni w kwestii segregacji śmieci. Pomoże to w znacznym stopniu środowisku.

Segregacja śmieci ma pozytywny wpływ na środowisko i gospodarkę. Segregując odpady domowe, można przyczynić się do rozwoju gospodarki narodowej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia. Co więcej, pozwala to na recykling większej ilości produktów. Co więcej, można kompostować skórki owoców i warzyw. Dodatkowo, plastikowe butelki powinny być opłukane przed wyrzuceniem.

Segregacja śmieci zmniejsza również szansę na zanieczyszczenie i wtórne zanieczyszczenie środowiska. Właściwa segregacja śmieci wspomaga proces recyklingu i minimalizuje koszty utylizacji odpadów.

Korzyści

Chociaż programy segregacji śmieci mogą zwiększyć wskaźniki recyklingu i zaoszczędzić miejsce na wysypiskach, konsumenci mogą niechętnie brać w nich udział. Chociaż uczestnictwo w takich programach wiąże się z kosztami, korzyści odnosi całe społeczeństwo. Wąsko egoistyczny konsument po prostu jeździłby za darmo, nie ponosząc żadnych kosztów. Aby ułatwić ludziom zmianę, programy segregacji śmieci dostarczają obszernych informacji o tym, jak segregować śmieci.

Segregacja śmieci pomaga zmniejszyć wiele zagrożeń dla środowiska i zdrowia. Obecnie ponad osiemdziesiąt procent Amerykanów uważa, że śmieci są główną przyczyną zanieczyszczeń i są źródłem chorób. Chociaż większość ludzi rozumie znaczenie zbierania i usuwania śmieci, tylko niewielki procent gospodarstw domowych segreguje śmieci przed ich wyrzuceniem.

Udział konsumentów w programach segregacji śmieci może być dobrowolny lub obowiązkowy. Dobrowolne uczestnictwo wiąże się z przestrzeganiem zasad przez konsumentów, natomiast obowiązkowe wymaga współpracy konsumentów. Koszty i korzyści z uczestnictwa zależą od zadania konsumenta i wpływu programu na cykl konsumpcji. W Holandii wdrożono kilka programów segregacji śmieci.

Segregacja śmieci zmniejsza ilość ziemi i energii wykorzystywanej na składowiskach. Oprócz zapobiegania przepełnieniu składowisk odpadów do środowiska, właściwa segregacja śmieci pomaga również firmom zarabiać pieniądze. Firmy muszą edukować swoich pracowników, aby rozdzielali śmieci na materiały nadające się i nienadające się do recyklingu. Prawidłowo posortowany kosz na śmieci może zaoszczędzić firmie do 80 procent kosztów składowania odpadów.

Ponadto, segregacja śmieci pomaga zmniejszyć ślad węglowy. Wiele rodzajów plastiku nie ulega rozkładowi na wysypiskach i może być przetworzonych na trwałe towary. Nawet aluminium może być poddane recyklingowi nawet czterokrotnie. To pomaga zmniejszyć ilość energii potrzebnej do przetwarzania aluminium.

Koszty

Koszty segregacji śmieci są znaczne. Na przykład w Nowym Jorku system zbierania śmieci kosztował 1,5 miliarda dolarów w roku fiskalnym 2013, finansowany z ogólnych dochodów miasta. Inne duże miasta amerykańskie i pięć największych miast globalnych również zgłaszają podobne koszty, ale struktura cenowa Nowego Jorku jest szczególnie wyjątkowa.

Koszt segregacji śmieci zależy od ilości śmieci, które budynek produkuje każdego miesiąca. Na przykład, budynek o liczbie 100 lokali produkuje około 400 worków miesięcznie. Miasto zapewnia 40 procent tej ilości, co daje 240 worków miesięcznie. Zmniejszając produkcję śmieci o 20 procent, budynek zaoszczędziłby 480 dolarów miesięcznie.

Korzystanie z usługi odbioru śmieci może również obniżyć koszty. W zależności od wielkości pojemnika, odbiór co dwa tygodnie może zaoszczędzić około 100 dolarów rocznie. Większość usług odbioru śmieci pobiera opłaty miesięczne lub kwartalne. Najlepiej jest się rozejrzeć i znaleźć najlepsze stawki. W ten sposób będziesz płacić tylko za usługi, których potrzebujesz.

Zarządzanie śmieciami społeczeństwa nie jest łatwym zadaniem, a także nie jest tanie. Mieszkańcy i gminy muszą zdać sobie sprawę ze złożoności operacji wymaganych do bezpiecznego zarządzania odpadami. Muszą również zrozumieć, że istnieje coraz większe środowisko regulacyjne, które ma wpływ na branżę odpadową. Jest to jeden z głównych powodów, dla których koszty zbiórki odpadów rosną.

Wpływ na środowisko

Segregacja śmieci jest kluczowym sposobem na zmniejszenie wpływu śmieci na środowisko. Zmniejsza ona emisję gazów cieplarnianych i poprawia jakość powietrza. Podczas gdy większość procesów przemysłowych traktuje produkty odpadowe jako coś, czego należy się pozbyć, zwiększone regulacje i zmiany społeczno-gospodarcze doprowadziły do większego nacisku na recykling. Społeczność akademicka podkreśliła również potrzebę znalezienia wartości ekonomicznej w redukcji odpadów w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

Złe zbieranie odpadów prowadzi do skażenia wody, gleby i powietrza. Może również stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników i sąsiednich społeczności. Może również zatkać kanalizację i spowodować stojącą wodę, która jest pożywką dla organizmów chorobotwórczych. Na szczęście podjęto znaczące kroki w celu zmniejszenia wpływu niewłaściwej gospodarki odpadami na zdrowie.

Składowiska odpadów są notorycznie emitujące niebezpieczne gazy. W 1987 roku EPA podała, że składowiska uwalniają 15 milionów ton metanu każdego roku. EPA szacuje, że składowiska te przyczyniają się również do emisji około 300 000 ton innych gazów. Składowiska przyczyniają się również do zanieczyszczenia atmosfery i warstwy ozonowej.

Składowiska nie zawsze są w stanie przyjąć wszystkie rodzaje odpadów. W rezultacie konkurują one o teren z innymi zastosowaniami. Dodatkowo, koszt paliwa sprawia, że przewożenie odpadów do odległych miejsc jest ekonomicznie nieopłacalne. Ze względu na te czynniki, składowiska wymagają również od mieszkańców płacenia za wywóz śmieci.

Ponadto w wyniku składowania odpadów domowych powstają substancje niebezpieczne, które mogą mieć wpływ na pracowników. W 1987 roku odpady radioaktywne skaziły pracowników i innych członków społeczności. Był to największy incydent związany z radioaktywnością w Brazylii.

Leave A Comment