Cechy charakterystyczne ekologicznego stylu życia

Istnieje wiele dostępnych źródeł energii odnawialnej. Wiatr, słońce, biomasa i odpady komunalne to niektóre z nich. Każde źródło ma swoje zalety i wady. Na szczęście możesz użyć każdego z nich lub wszystkich do wytworzenia energii elektrycznej dla Twojego domu. Najlepsze do wykorzystania są te, które generują najmniejszą ilość dwutlenku węgla.

Energia słoneczna

Energia słoneczna to odnawialne źródło energii, które jest dostępne na całym świecie. Ponieważ nie zużywa żadnych zasobów naturalnych, jest dobrym wyborem dla tych, którzy szukają zielonego, alternatywnego sposobu zasilania swoich domów. To źródło energii jest również korzystne dla środowiska. Może być wykorzystywane w sposób ciągły i uzupełniane w sposób naturalny. Dodatkowo nie zanieczyszcza wody, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy martwią się o środowisko i zaopatrzenie w wodę.

Energia słoneczna jest łatwo dostępna i może być łatwo wykorzystana do zasilania urządzeń niskotemperaturowych, takich jak urządzenia do podgrzewania wody użytkowej. Może być również przechowywana do późniejszego wykorzystania lub sprzedawana do sieci elektrycznej. Wielu właścicieli domów montuje na swoich dachach panele słoneczne, aby wykorzystać to odnawialne źródło energii.

Jednak energia słoneczna nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb gospodarstwa domowego. Ponieważ wytwarza ona energię tylko wtedy, gdy świeci słońce, jest nieefektywna, gdy jest zachmurzenie – ten cytat pochodzi bezpośrednio z serwisu klubkierowcy.pl. Dostarczanie energii może zostać przerwane podczas pochmurnych dni lub w nocy, ale można to rozwiązać inwestując w tani system magazynowania energii. Inną opcją jest użycie generatora słonecznego. Generator słoneczny to w zasadzie mini bank energii, który działa na panelach słonecznych. Ten rodzaj generatora energii może być używany do zasilania różnych urządzeń domowych, w tym lamp i małych urządzeń.

Energia słoneczna w domu to doskonały sposób na walkę z globalnym ociepleniem, które staje się coraz większym problemem. Jest to zrównoważona alternatywa dla paliw kopalnych, a jej zalety w stosunku do tych źródeł energii sprawiają, że jest to popularny wybór dla osób dbających o środowisko. Panele słoneczne mogą zapewnić Ci wystarczającą ilość energii do oświetlenia Twojego domu bez powodowania szkód dla środowiska. Wiatr

Jedną z najbardziej popularnych form energii odnawialnej dla domów jest wiatr. Jest to naturalny, darmowy zasób, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularny. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i postępem technologicznym, koszt energii wiatrowej znacznie się obniżył. Nie jest to bardzo kosztowna opcja, a z czasem się zwróci. Turbiny wiatrowe są zasilane przez obrót ziemi i ogrzewanie atmosfery przez słońce. To naturalne źródło energii jest dostępne wszędzie i może produkować energię tak długo, jak długo świeci słońce.

Energia wiatrowa, która jest wytwarzana przez turbiny wiatrowe jest dystrybuowana przez przedsiębiorstwa elektryczne. Energia elektryczna jest następnie przesyłana do domów poprzez połączenie z siecią. Mniejsze linie przesyłowe zbierają energię elektryczną wytworzoną przez elektrownie wiatrowe i transportują ją do większych linii przesyłowych. Te linie przesyłowe pokonują duże odległości, podczas gdy mniejsze linie dystrybucyjne dostarczają energię elektryczną bezpośrednio do domów.

Chociaż turbiny wiatrowe generują dużą ilość energii, mają wiele wad. Po pierwsze, rzucają się w oczy. Zajmują cenną przestrzeń i mogą szkodzić zwierzętom. Ponadto, turbiny wiatrowe nie są odpowiednie dla gęsto zaludnionych obszarów. Większość turbin wiatrowych znajduje się na obszarach wiejskich, z dala od ośrodków miejskich, które potrzebują energii elektrycznej.

Mieszkaniowe systemy energii wiatrowej mogą być drogie, ale zwracają się w ciągu kilku lat. Mają również niskie koszty utrzymania. Nadwyżkę energii można sprzedawać do sieci, co sprawia, że jest to dobra opcja dla wielu gospodarstw domowych. Ponadto, można otrzymać ulgi podatkowe na inwestycje, co czyni je jeszcze bardziej przystępnymi. Ponadto niektóre samorządy lokalne oferują modele PACE (ang. residential property assessed clean energy).

Biomasa

Używanie biomasy jako odnawialnego źródła energii w domu jest świetnym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego, a jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska. Chociaż ten naturalny surowiec może pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, nie jest wolny od negatywnych konsekwencji. Proces spalania uwalnia do powietrza szkodliwe substancje chemiczne i zanieczyszczenia. Ponadto, biomasa ma niską gęstość energetyczną. Produkuje mniej niż dwa procent energii elektrycznej potrzebnej w UE. Ponadto, wykorzystanie biomasy do celów energetycznych powoduje szybkie zużycie lasów.

Wykorzystanie biomasy jako odnawialnego źródła energii w Twoim domu może pomóc we wspieraniu silnego przemysłu rolniczego i produktów leśnych w Stanach Zjednoczonych. Wiele upraw może być przetworzonych na biodiesel, który może być używany w samochodach i jako olej opałowy. Wiele z tych roślin energetycznych może być uprawianych na marginalnych polach uprawnych.

Gaz pochodzący z biomasy może być wykorzystywany jako paliwo na wiele różnych sposobów. Oprócz tego, że jest to doskonałe źródło biogazu dla domu, biomasa może być również wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Używając tego paliwa, zmniejszasz ilość dwutlenku węgla w atmosferze, który jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia.

Chociaż biomasa jest droższa niż inne odnawialne źródła energii, to nadal jest znacznie tańsza niż paliwa kopalne. A koszt pozyskania biomasy jest znacznie niższy niż koszt wydobycia paliw kopalnych. Ponadto, zakłady energetyczne wykorzystujące biomasę wymagają terenu do składowania, co ogranicza ich dostępność na niektórych obszarach. Niektóre elektrownie na biomasę wykorzystują materiał organiczny, podczas gdy inne uprawiają zboża lub małe lasy. Te elektrownie wymagają więcej ziemi na kilowatogodzinę niż te, które wykorzystują tylko materiały odpadowe.

Odpady komunalne

Możesz być zaskoczony wiedząc, że możesz generować energię z odpadów komunalnych. W rzeczywistości recykling odpadów komunalnych może być świetnym sposobem na zmniejszenie rachunków za energię, ochronę środowiska i zaoszczędzenie pieniędzy. Jednak odpady nie zawsze łatwo poddają się recyklingowi. Wiele materiałów, w tym resztki jedzenia, plastikowe butelki i papier, nie nadaje się do recyklingu.

W wielu krajach rozwijających się infrastruktura do przetwarzania i zarządzania odpadami komunalnymi jest nieodpowiednia. W rezultacie toksyczne odpady są często wyrzucane i składowane, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia publicznego. Na przykład w Chinach 70 procent odpadów komunalnych jest składowanych i wyrzucanych nielegalnie. Na szczęście pojawiają się nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Na przykład, systemy przetwarzania odpadów na energię mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne poprzez produkcję energii elektrycznej. Ponadto, oczyszczalnie ścieków mogą wytwarzać biogaz, który zasila ich działalność, zapewniając, że mogą one nadal pełnić swoją podstawową funkcję w czasie przerw w dostawie prądu.

Zakłady przetwarzania odpadów na energię spalają stałe odpady komunalne, czyli MSW, do produkcji energii elektrycznej. Jest to ważne dla środowiska, ponieważ składowiska odpadów uwalniają szkodliwe gazy do atmosfery. Zakłady przetwarzania odpadów na energię mogą pomóc w eliminacji zanieczyszczeń poprzez przekształcenie odpadów organicznych w wysokiej jakości użyteczne paliwo. Oprócz zmniejszenia kosztów operacyjnych, zakłady przetwarzania odpadów na energię mogą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej z sieci PJM. Mogą one również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń kryterialnych.

W badaniu IRENA zbadano potencjał technologii przetwarzania odpadów na energię. Stwierdzono, że technologie przetwarzania odpadów na energię szczególnie dobrze nadają się do programów SBIR/STTR, ponieważ są na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto surowce z odpadów są powszechnie dostępne.

Biopaliwa z alg

Proces wykorzystania biopaliw z alg jako odnawialnego źródła energii w domu nie jest prosty. Proces ten jest czasochłonny i skomplikowany. Wymaga hodowania alg w odpowiednich warunkach. Obejmuje to utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu dwutlenku węgla. Następnie olej produkowany przez algi musi zostać wyekstrahowany poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami, prasę olejową lub ciecz w stanie nadkrytycznym.

Naukowcy próbują zrozumieć granice fotosyntezy alg, aby wykorzystać ich moc do produkcji biopaliw. Jest to projekt, który jest finansowany przez Biuro Energii Kopalnej Departamentu Energii USA. Program badawczy jest finansowany częściowo przez dr Johna ’90 i jego żonę Sally ’92 Hood, którzy niedawno przekazali znaczny dar dla Texas A&M’s Foundation, która jest odpowiedzialna za program badawczy.

Biopaliwa z alg są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ algi podczas wzrostu absorbują dwutlenek węgla z atmosfery. Oznacza to, że mogłyby być uprawiane w pobliżu zakładów przemysłowych emitujących dwutlenek węgla. Mają również większe tempo wzrostu niż lądowe uprawy roślin oleistych, co pozwala uzyskać więcej paliwa z jednego akra. Dodatkowo algi mogą wytwarzać lipidy i oleje, które mogą być wykorzystane do produkcji innych paliw.

Biopaliwa z alg mogą być przetwarzane na biodiesel do stosowania w standardowych silnikach Diesla. Ponadto olej z alg może być rafinowany na makuch biomasowy, który może być wykorzystany do produkcji innych rodzajów paliw.

Pływające panele słoneczne

Pływające panele słoneczne mogą być wykorzystywane do produkcji czystej energii dla Twojego domu. Pływające panele mają kilka zalet w porównaniu z panelami lądowymi. Pozostają chłodniejsze i pracują wydajniej, zapobiegają parowaniu i mogą zminimalizować zakwit glonów. Panele te wymagają jednak dostępu do wody, którego większość właścicieli domów nie posiada. Z tych powodów systemy słoneczne montowane na dachu lub na ziemi są prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem dla wielu właścicieli domów.

Chociaż technologia ta jest stosunkowo nowa, ma ogromny potencjał w generowaniu czystej energii w domu. W rzeczywistości pływające panele słoneczne zostały po raz pierwszy użyte w kalifornijskiej winnicy. Winiarnia potrzebowała wykorzystać jak najwięcej ziemi do uprawy winogron, ale jej grunty były drogie. Na szczęście udało się wykorzystać sztuczne jezioro w opuszczonej kopalni węgla.

Inną zaletą pływających paneli słonecznych jest to, że są łatwe w instalacji. Dzięki temu są znacznie łatwiejsze w instalacji niż systemy lądowe lub montowane na dachu. Mogą one również zmniejszyć parowanie i zahamować zakwity glonów, które mogą być szkodliwe dla dzikiej przyrody. Ponadto zajmują mniej miejsca niż panele lądowe, co jest ważne dla działań na rzecz ochrony przyrody.

Podczas gdy naziemne panele słoneczne wymagają dużo miejsca, pływające panele słoneczne mogą być łatwo zainstalowane na zbiornikach wodnych, gdzie ląd nie jest odpowiedni. Eliminuje to konieczność wylesiania, jednocześnie zmniejszając parowanie. Kolejną zaletą pływających paneli słonecznych jest to, że są one również przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem, które pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z paliwami kopalnymi.

Leave A Comment