Zalety i wady turbin wiatrowych dla społeczności

Turbiny wiatrowe mają kilka korzyści dla społeczności. Pomagają one w tworzeniu czystej energii, a wielu ludzi mieszka w promieniu pięciu mil od farm wiatrowych bez żadnych skarg. W rzeczywistości badania przeprowadzone przez Lawrence Berkeley National Laboratory wykazały, że dziewięćdziesiąt dwa procent osób mieszkających w promieniu pięciu mil od farm wiatrowych miało pozytywne doświadczenia – sekcja ta została przygotowana przez autora serwisu ladynski.pl.

Wady

Turbiny wiatrowe mogą produkować czystą, odnawialną energię, ale mogą też mieć swoje wady. Jedną z nich jest to, że wymagają dużej ilości ziemi. To sprawia, że nie są one najlepszym wyborem dla miejsc o ograniczonym wietrze. Inną wadą jest to, że są nieestetyczne i mogą przeszkadzać sąsiadom. Są również narażone na ryzyko zranienia ptaków, a także mogą zostać uszkodzone przez błyskawice. Z drugiej strony, są przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem dla potrzeb energetycznych i przyczyniają się do czystego powietrza i zmian klimatycznych.

Wady turbin wiatrowych to ich nieestetyczność i wysoki koszt. Turbiny wiatrowe do pracy potrzebują stałego dopływu wiatru. Nie można ich umieszczać na terenach miejskich i często trudno je przewidzieć. Ponadto, produkcja energii wiatrowej zależy również od siły wiatru, która może się zmieniać w ciągu dnia i pór roku. Ponadto, ponieważ turbiny wiatrowe są często niepodłączone do sieci, wymagają dodatkowego magazynowania, co może być kosztowne.

Turbiny wiatrowe mogą być również głośne. Jednak większość instalacji odbywa się na obszarach wiejskich o niskiej liczbie ludności, co zmniejsza wpływ na sąsiednie społeczności. Jednak starsze turbiny wiatrowe nadal wytwarzają niepokojącą ilość hałasu. Ponadto w niektórych krajach obowiązują przepisy zakazujące budowy farm wiatrowych na określonych obszarach. Przepisy te istnieją, aby zapewnić, że mieszkańcy mieszkający w pobliżu farm wiatrowych nie doświadczą negatywnych skutków. Jeśli mieszkasz na obszarze, na którym występuje duża koncentracja turbin wiatrowych, możesz rozważyć uzyskanie dotacji od władz lokalnych.

Kolejną wadą turbin wiatrowych są ich wysokie koszty kapitałowe. Są one droższe w budowie niż inne odnawialne źródła energii, ale mają niższe koszty utrzymania i mogą działać przez 20 lat lub dłużej. Ponadto, turbiny wiatrowe nie mają również kosztów paliwa, więc są bardzo konkurencyjną opcją w gospodarce energetycznej.

Łopaty turbiny wiatrowej wykonane są z poliuretanu lub poliestru. Materiały te są trwałe i mogą służyć przez piętnaście do dwudziestu lat. Jednak turbiny są również drogie w zakupie i instalacji. Jednak pieniądze wydane na początkowe koszty instalacji zwrócą się w dłuższej perspektywie. Oprócz oszczędności na kosztach energii elektrycznej, oszczędza się również środowisko.

Korzyści ekonomiczne

Energia wiatrowa jest jednym z najbardziej opłacalnych źródeł energii. Koszt eksploatacji systemów wiatrowych na skalę przemysłową wynosi zaledwie dwanaście centów za kilowatogodzinę. Dodatkowo, energia wiatrowa łagodzi nieprzewidywalność kosztów paliwa poprzez dostarczanie energii elektrycznej po stałej cenie przez dłuższy okres czasu. Energia wiatrowa zapewnia również darmowe paliwo, co czyni ją jeszcze lepszym rozwiązaniem dla środowiska.

Turbiny wiatrowe mogą również zmniejszyć zapotrzebowanie na elektrownie cieplne, redukując ich ślad węglowy i zmniejszając ilość energii elektrycznej, którą muszą wyprodukować elektrownie. Na przykład we Francji kraj ten ma ustawowo wyznaczony cel 25 000 turbin wiatrowych, czyli mniej więcej jedną na sześćset metrów. Pomimo tego celu, nadal istnieje zapotrzebowanie na elektrownie cieplne, aby zaspokoić potrzeby energetyczne kraju.

Projekty wiatrowe na skalę użytkową zapewniają również bardzo potrzebne dochody społecznościom wiejskim. Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą sięgać nawet 7000 USD za każdy zainstalowany megawat. Oprócz zapewnienia tak potrzebnych dochodów podatkowych, farmy wiatrowe mogą również pomóc w rozwoju lokalnej turystyki. Niektórzy krytycy twierdzą, że farmy wiatrowe mają negatywny wpływ na turystykę, ale rzeczywiste doświadczenia wskazują, że faktycznie pomagają one społecznościom wiejskim poprzez tworzenie miejsc pracy i podnoszenie świadomości na temat energii odnawialnej.

Turbiny wiatrowe mogą być zainstalowane niemal wszędzie, co zmniejsza koszty budowy i koszty ogólne. Systemy te są również bardziej opłacalne niż produkcja energii konwencjonalnej, która będzie droższa w miarę wyczerpywania się paliw kopalnych. Rząd powinien zapewnić subsydia, aby pomóc w promowaniu rozwoju energii wiatrowej. Dotacje te pomogą opracować bardziej wydajne turbiny wiatrowe i sprawią, że energia wiatrowa stanie się realną opcją dla wielu krajów.

Energia wiatrowa może przyczynić się do zmniejszenia globalnego niedoboru wody. Szacuje się, że energia wiatrowa zapobiegnie zmarnowaniu 16 mld m3 wody do 2030 roku. Jest to równowartość 15% wody w Morzu Martwym. Ponadto energia odnawialna może zwiększyć ogólny dobrobyt ludzi w krajach rozwijających się. Na przykład miliard ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej. Tymczasem 2,7 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystych technologii gotowania.

Projekty dotyczące energii wiatrowej mają również pozytywny wpływ na środowisko. Tworzą miejsca pracy i zwiększają bazę podatkową pobliskich społeczności. Zmniejszają również ilość energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych, co zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i emisję gazów cieplarnianych.

Wpływ na społeczności lokalne

Budowa turbin wiatrowych w społecznościach lokalnych stwarza wiele wyzwań i obaw. Projekty te są nietypowe, ale mają wiele cech wspólnych z innymi projektami. Projekty te mają zarówno korzyści, jak i wady, a kierownicy projektów muszą uwzględnić te interakcje, aby zminimalizować negatywne skutki społeczne i ekonomiczne swoich projektów.

Pomijając koszty ekonomiczne, instalacja turbin wiatrowych w lokalnych społecznościach często wpływa na dzikie zwierzęta. Niektóre lokalne dzikie zwierzęta mogą zginąć, jeśli zostaną przyciągnięte do energii generowanej przez turbiny wiatrowe. Wpływ na nietoperze i ptaki jest mniej groźny, ale obecność turbin może mieć na nie negatywny wpływ. Zależy to od konkretnej sytuacji. Oddziaływania można również minimalizować lub im zapobiegać. Na przykład, zapobieganie śmiertelności dzikich zwierząt lub ochrona torfowisk są ważnymi czynnikami przy lokalizacji turbiny wiatrowej.

Turbiny wiatrowe mogą mieć również pozytywne skutki społeczne. Na przykład w Holandii istnieje wiele spółdzielni wiatrowych lub społecznych farm wiatrowych, które budują i obsługują farmy wiatrowe. Spółdzielnie te są wzorowane na podobnych modelach w Skandynawii. Zostały one utworzone jako stowarzyszenie przemysłowe w 1996 roku i obecnie mają ponad 1300 członków. Spółdzielnie inwestują swoje zyski w inicjatywy środowiskowe w społecznościach lokalnych.

W raporcie nakreślono również ścieżkę do zerowego zużycia energii netto i pokazano różne sposoby lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Erin Mayfield, która pracowała nad aspektami zagospodarowania terenu i lokalizacji odnawialnych źródeł energii w raporcie, powiedziała, że badacze często skupiają się na kosztach, a najtańszy sposób dekarbonizacji nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Zaleca ona, aby w przyszłych badaniach uwzględniono preferencje społeczności oraz zrównoważono koszty i korzyści dla społeczności lokalnych.

Wpływ na środowisko

Badanie to bada wpływ na środowisko różnych typów turbin wiatrowych i ich komponentów w porównaniu z innymi technologiami energetycznymi. Ma ono na celu określenie ścieżek poprawy i kwantyfikację potencjalnych korzyści. Wpływ energii (IOE) jest podzielony na komponenty i etapy życia, a analizy wrażliwości są prowadzone dla różnych hipotez. W badaniu analizuje się również wymagania materiałowe związane z wdrożeniem energii wiatrowej na dużą skalę.

W ostatnich latach Departament Energii (DOE) przeprowadził trzy rundy badań powietrza w pobliżu obiektów energetyki wiatrowej. Departament wydał raport i arkusze informacyjne opisujące wyniki tych badań. DOE pracuje obecnie nad zapewnieniem wdrożenia metod łagodzących w celu zminimalizowania tych oddziaływań. Niektóre badania sugerują jednak, że turbiny wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne.

Niektóre ostatnie badania wykazały, że turbiny wiatrowe mogą zabijać nietoperze. Jedno z badań wykazało, że utrzymywanie łopat turbin w bezruchu podczas okresów niskich prędkości wiatru zmniejszyło śmiertelność nietoperzy o połowę. Jednak nadal potrzebne są badania, które potwierdzą, czy takie działania mogą zmniejszyć śmiertelność nietoperzy. Na szczęście Departament Energii finansuje badania mające na celu ustalenie, czy takie środki są skuteczne.

Oczekuje się, że morskie farmy wiatrowe będą miały również wpływ na życie morskie. Istnieją obawy dotyczące zwiększonego hałasu, zwiększonego ryzyka kolizji, zmian w siedliskach, zmian w sieci pokarmowej i zanieczyszczeń pochodzących z ruchu statków. Niektóre badania sugerują również, że morskie turbiny wiatrowe mogą w rzeczywistości zwiększyć populacje ryb. Jednak wpływ morskich farm wiatrowych różni się w zależności od lokalizacji i powinien być dokładnie zbadany.

Innym problemem jest wpływ turbin wiatrowych na ptaki. Wykazano jednak, że turbiny wiatrowe zabijają mniej ptaków rocznie niż szklane okna. Ponadto turbiny wiatrowe zostały udoskonalone do tego stopnia, że przy niektórych prędkościach wiatru mogą obracać się znacznie wolniej, wytwarzając jednocześnie wystarczającą ilość energii elektrycznej. Co więcej, ich poziom hałasu jest podobny do poziomu hałasu innych urządzeń domowych.

Podczas gdy poziom dźwięku turbin wiatrowych jest głównym problemem dla mieszkańców, niektóre inne obawy dotyczą wpływu wizualnego i zdrowotnego. Na przykład mogą one powodować zniekształcenie krajobrazu. Niektóre turbiny wiatrowe mogą emitować światła ostrzegawcze i obracające się cienie. Oddziaływania te będą się różnić w zależności od odległości od sąsiednich nieruchomości i umiejscowienia w krajobrazie.

Leave A Comment